Zajęcia teatralne

Uczestnicy zajęć teatralnych w BDK będą się uczyć interpretacji i ruchu scenicznego, potrzebnego do realizacji przedstawień i scenek rodzajowych. Będą poznawać możliwości nieograniczonej ekspresji swojego ciała oraz ćwiczyć aparat mowy z wykorzystaniem (rozbrykanych wierszyków) emisji i impostacji, a także świadomego „poczucia” sceny we wspólnych zabawach teatralnych. Podczas zajęć dotkną podstaw pantomimy, animacji przedmiotem martwym i usłyszą czyja praca jest potrzebna aby powstał prawdziwy spektakl. W arkana sztuki teatralnej młodzież będzie wprowadzała Jagna Polakowska, która obecnie jest cenioną aktorką olsztyńskiego Teatru Lalek a pierwsze kroki na scenie teatralnej stawiała w Bartoszyckim Domu Kultury jako Jagódka Wiśniewska. Pod jej kierunkiem młodzież będzie się przygotowywać do Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Młodzieżowych „BAKCYL” oraz innych scenek okazjonalnych.

 

info icon

Bartoszycki Dom Kultury
ul. Boh. Warszawy 11
11-200 Bartoszyce
tel. 89 762 23 89
e-mail: bdk.bartoszyce@wp.pl
                                                           dyrektorbdk@wp.pl