Zajęcia plastyczne

Pracownia malarstwa BDK jest miejscem spotkań aktywnych i twórczych osób. Tworzą ją słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bartoszycach. Kobiety kreatywne, które stymulują swój rozwój, rozwijając predyspozycje malarskie oraz wrażliwość. Panie podejmują rozległe tematy. Od martwej natury, przez pejzaż, wedutę, po portret, inspirując się zarówno dziełami wielkich mistrzów malarstwa jak też realiami wokół. Efekty tych prac często budzą zdumienie i entuzjazm samych autorek.

info icon

Bartoszycki Dom Kultury
ul. Boh. Warszawy 11
11-200 Bartoszyce
tel. 89 762 23 89
e-mail: bdk.bartoszyce@wp.pl