Zapytanie ofertowe na dzierżawę Placu Bohaterów Westerplatte w Bartoszycach

ZAPYTANIE OFERTOWE na dzierżawę Placu Bohaterów Westerplatte w Bartoszycach dotyczące     kompleksowej obsługi stoisk gastronomiczno – handlowych na zasadzie wyłączności z prawem do wynajmowania powierzchni handlowych innym podmiotom podczas Międzynarodowych Dni Regionu Bartoszyce ‘2018 w dniach 1-2-3.06.2018r.

Zapytanie

info icon

Bartoszycki Dom Kultury
ul. Boh. Warszawy 11
11-200 Bartoszyce
tel. 89 762 23 89
e-mail: bdk.bartoszyce@wp.pl