Pracownia ceramiczna

CERAMIKA - to wszelkie wyroby otrzymywane w wyniku wypalenia odpowiednio uformowanej gliny. Stwarza to uczestnikom nieograniczone możliwości realizacji ich pomysłów, kształtowanie wyobraźni twórczej, doskonalenie zdolności manualnych oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej, naukę zachowania proporcji oraz perspektywy.


Uczestnicy zajęć zdobędą umiejętności wykonywania glinianych naczyń i ozdób, kompozycji przestrzennych i płaskich za pomocą różnorodnych technik: wygniatania, modelowania z wałeczków, z płatów gliny, odciskania w formach gipsowych. Poznają zasady suszenia, wypalania, ozdabiania oraz szkliwienia wyrobów ceramicznych.


Pracując z gliną możemy wyrażać siebie, odkrywać talenty, realizować własne pomysły i marzenia. Zajęcia odbywają się  w  pracowni ceramicznej.

info icon

Bartoszycki Dom Kultury
ul. Boh. Warszawy 11
11-200 Bartoszyce
tel. 89 762 23 89
e-mail: bdk.bartoszyce@wp.pl