Polityka prywatności i RODO

Klauzula informacyjna RODO

                Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) dalej zwanej RODO, informuje się że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bartoszycki Dom Kultury reprezentowany przez Pana Kamila Runiewicza z siedzibą przy ulicy Bohaterów Warszawy 11, 11-200 Bartoszyce.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres administratora.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań i wynikające ze statutu Bartoszyckiego Domu Kultury utworzonym na mocy uchwały Nr 263/XXXII/2001 Rady Miasta w Bartoszycach z dnia 22 listopada 2001 roku, która jest organizatorem w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2018, 1983 z późn. zm.) Przetwarzanie danych następuje zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, c, e – RODO.
 4. Pani/Pana dane mogą być udostępniane organom administracji publicznej lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu.
 6. Pozyskane dane przechowywane będą przez okres czasu niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz w celach archiwalnych przez prawnie ustalony okres archiwizacji.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do podania swoich danych, konsekwencją ich nie podania będzie niemożność załatwienia sprawy, uczestnictwa w projekcie itp.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

 

Polityka prywatności


Bartoszycki Dom Kultury zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników i przestrzegania stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych i prywatności. Korzystając ze Strony użytkownik akceptuje zasady określone w przedstawionej Polityce Prywatności. Jeśli nie akceptujesz zasad określonych w naszej Polityce Prywatności nie odwiedzaj Stronę bdkbartoszyce.pl, nie rejestruj się w naszych bazach oraz nie udostępniaj nam żadnych danych.

Definicje

 1. Administrator – oznacza Bartoszycki Dom Kultury, ul. Bohaterów Warszawy 11, 11-200 Bartoszyce, woj. Warmińsko-Mazurskie, Polska.
 2. Strona – oznacza stronę internetową lub aplikację działającą w domenie www.bdkbartoszyce.pl
 3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Strony.
 4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej

Podstawowe założenia Polityki Prywatności Serwisu

 1. Administracja Strony www.bdkbartoszyce.pl zbiera dane o użytkownikach, które zostały dostarczone przez Użytkowników dobrowolnie i na których przetwarzanie wyrazili zgodę oraz dane zbierane automatycznie, np. adresy IP.
 2. Administracja zobowiązuje się do niewykorzystywania danych w celach innych niż te, na które wyrażono zgodę.
 3. Użytkownik ma prawo wglądu i edycji swoich danych gromadzonych na stronie www.bdkbartoszyce.pl
 4. Usunięcie danych w przypadku, gdy Użytkownik wyrazi takie życzenie.
 5. Strona bdkbartoszyce.pl zapewnia wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec i zminimalizować ryzyko nieuprawnionego dostępu osób trzecich .

Zgoda na przetwarzanie danych

Strona bdkbartoszyce.pl zbiera informacje o Użytkownikach z następujących źródeł

 1. Podczas odwiedzin Strony www.bdkbartoszyce.pl na komputerze użytkownika może zostać umieszczona okresowo informacja pozwalająca na identyfikację komputera w postaci pliku tekstowego „cookies”. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies wewnętrzne w następujących celach:
  - Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika
  - Tworzenia statystyk
  - Na czas logowania w celu określenia czy użytkownik jest zalogowany
 3. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w następujących celach:
  - Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
  - www.vimeo.com [administator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA]
  - www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]
  - www.issuu.com [administator cookies: Issuu, Inc. z siedzibą w USA]
  - Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
  - Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 5. Administracja Strony gromadzi numery IP komputerów w logach dostępowych. Gromadzone dane są wykorzystywane w celach administracyjnych.
 6. Korzystając z wszelkiego rodzaju formularzy lub rejestracji w usługach Strony www.bdkbartoszyce.pl użytkownik może zostać poproszony o podanie pewnych danych. Zbierane dane są niezbędne do uruchomienia tych usług.
 7. Użytkownik może w każdym momencie wystąpić o usunięcie jego danych i wyłączenie usługi.

info icon

Bartoszycki Dom Kultury
ul. Boh. Warszawy 11
11-200 Bartoszyce
tel. 89 762 23 89
e-mail: bdk.bartoszyce@wp.pl