XXI Kaziuki Wilniuki

Wydarzenia
Termin: 5 marzec 2017 16:30 - 19:00

XXI Kaziuki Wilniuki w Bartoszyckim Domu Kultury 05.03.2017 r. godzina 16:30. WSTĘP WOLNY!

KAZIUKI WILNIUKI – to przedsięwzięcie związane z dziedzictwem kulturowym Wileńszczyzny i pogranicza polsko – litewskiego organizowane od ponad 20 lat w Bartoszycach dla społeczności, która po II wojnie osiedliła się na ziemi warmińsko – mazurskiej tworząc nową tożsamość Warmii i Mazur. Edukują i zachowują od zapomnienia zwyczaje, obrzędy, tradycje, pieśni, tańce, gwarę wileńską na ziemiach polskich. Na Warmię i Mazury przyjeżdżają polscy artyści z Litwy, tancerze, muzycy, pisarze, malarze, dziennikarze, literaci, twórcy rękodzieła, którzy poprzez spotkania, koncerty, wystawy, konferencje, warsztaty przekazują tradycję dawnej Wileńszczyzny, łączącą ich z Polską edukując młode pokolenia zamieszkałe po obu stronach granicy. Przedsięwzięcie ma również charakter kulturotwórczy – aktywizuje duże grupy rodzin wielopokoleniowych skupionych w społecznościach lokalnych, które angażują się w prace na różnych przestrzeniach działalności artystycznej edukacyjnej i organizacyjnej.

CELE:
Kaziuki Wilniuki to ważne przedsięwzięcie edukacyjne, nawiązujące do dziedzictwa kulturowego
Wileńszczyzny które ma na celu:
- Budowanie tożsamości regionalnej poprzez udział w przedsięwzięciu różnych grup zainteresowań,
- Promowanie kultury polskiej i ochrona polskiego dziedzictwa narodowego na ziemi Warmińsko-Mazurskiej i wśród Polaków zamieszkałych na Litwie.
- Inspirowanie grup młodzieżowych biorących udział w przedsięwzięciu do poznania tradycji kultury, zwyczajów, obrzędów i gwary mieszkańców rejonów przygranicznych
- Zaprezentowanie społecznościom miast biorących udział w przedsięwzięciu zwyczajów związanych z dawną i współczesną kulturą polską na Wileńszczyźnie.
- Integracja polskich środowisk artystycznych na Litwie, pobudzanie i inspirowanie do twórczego i aktywnego życia. Młodym pokoleniom mieszkającym w Polsce i tym na Wileńszczyźnie ukazanie wartości, takich jak: patriotyzm, tożsamość narodowa, umiłowanie tradycji, więzi rodzinnych
prezentacja sztuki współczesnej inspirowanej tradycją regionalną.
- Wzmacnianie poczucia identyfikacji z najbliższym otoczeniem, aby ożywić lokalne inicjatywy kulturalne, które mają ogromne znaczenie dla ubogiego w europejskiej przestrzeni kulturowej miejsca.
- Kultywowanie i popularyzacja unikalnych wyrobów wileńskiej kultury ludowej o tematyce Świąt Wielkanocnych (palmy, serca kaziukowe, obwarzanki smorgońskie, pisanki, rzeźby z drewna, karty świąteczne),


PROGRAM XXI Kaziuków- Wilniuków


Wystąpią:
FOLKLORYSTYCZNY ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA "KAŁAMAJKA (Bartoszyce)
ZESPÓŁ TAŃCA LUDOWEGO "PERŁA" z Niemenczyna (Litwa)
ZESPÓŁ TANCA LUDOWEGO "PERŁA WARMII" (Lidzbark Warmiński)
KAPELA ŚWIĘTOJAŃSKA z Sużan (Litwa)
ZESPÓŁ TUMIELANKA (Litwa)

Prowadzenie:
ANNA ADAMOWICZ – Ciotka Franukowa
DOMINIK KUZINIEWICZ – Wincuk Bałbatunszczyk z Pustaszyszek

Koncertom towarzyszy JARMARK WILEŃSKI z rękodziełem, regionalnymi potrawami, wydawnictwami.

"KAŁAMAJKA"
Głównym celem działalności zespołu jest kultywowania polskich tradycji ludowych. W swoim repertuarze Kałamajka posiada tańce rodzimego regionu tj. Warmi, ale także inne. Wśród nich tańce i przyśpiewki śląskie, rzeszowskie, kaszubskie, lubelskie, krakowskie. Kadra zespołu dba o to, by poziom prezentowanych występów dostosowany był do wieku i umiejętności tancerzy. Zespół przygotowuje również obrzędy ludowe, takie jak dożynki , a także okazjonalnie tańce z różnych regionów świata. Tancerze występują na scenie w tradycyjnych strojach ludowych,a także w strojach cygańskich i bajkowych.


„PERŁA” z Niemenczyna
Zespół Tańca Ludowego „Perła” z Niemenczyna w dość krótkim okresie czasu stał się, prawdziwą perłą Ziemi Wileńskiej. Tańce, które wykonują ci młodzi ludzie zadziwiają widza swoim mistrzostwem, klimatem ludowości i przeogromnym dynamizmem. Powstał przed dwunastu laty i zrzesza ponad 140 tancerzy w różnym wieku – od lat 6 do 22.
Szeroki jest repertuar tego pięknego zespołu. Wykonuje tańce narodowe i ludowe polskie, ukraińskie, litewskie, rosyjskie, cygańskie, włoskie i innych narodów. Ze swym niezwykle atrakcyjny repertuarem objechał już wiele państw europejskich. Występował w wielu miejscowościach Polski, biorąc udział w prestiżowych festiwalach, był podziwiany w Chorwacji i Bułgarii, Białorusi i Macedonii, Czechach i Łotwie, jest oczekiwany na wielu festiwalach Litwy, w roku ubiegłym zdobył nagrodę Grand Prix w Festiwalu Telewizji Litewskiej pt. „Kadagys” („Jałowiec”). Dziś zespół „Perła” jest prawdziwym upiększeniem życia kulturalnego Ziemi Wileńskiej.
Kierownikiem artystycznym jest German Komarowski, choreografami – Olga Walentynowicz, Ewa Bartusewicz i Erwin Mieczkowski.

"PERŁA WARMII"

Powstał w 2008 r. w Lidzbarku Warmińskim z inspiracji "Kaziukowych" koncertów. Chociaż młody stażem, zespół wypracował już wiele nagród i stał się wyróżniającym zespołem ludowym w regionie. Z powodzeniem brał udział w festiwalach ogólnopolskich i międzynarodowych, m.in. w Bułgarii, Niemczech, Macedonii, Gruzji, Holandii. W swoim repertuarze przygotowuje widowiska obrzędowe i tańce z różnych regionów Polski.
Zespół Tańca Ludowego „Perła Warmii” założyła dyrektor Lidzbarskiego Domu Kultury Jolanta Adamczyk. Wspólnie z choreografem – Jakubem Naczmańskim prowadzili go do roku 2016.
Od 2016 roku zespół em kieruje obecny dyrektor Lidzbarskiego Domu Kultury - Paweł Sadowski z choreografem Bartoszem Andrulewiczem

„KAPELA ŚWIĘTOJAŃSKA” z Sużan
Powstała w 1991 roku. Grupa muzyków i śpiewaków wykonuje różnorodne utwory, zarówno piosenki ludowe, jak też patriotyczne.
Kapela może zadowolić gusta publiczności, wykonując piosenki po polsku, litewsku, ukraińsku i tatarsku. W repertuarze znalazły się też popularne i znane utwory oraz piosenki żydowskie, czy cygańskie. Zespół sięga też po kompozycje miejscowych twórców, co podkreśla jego unikatowość. Nierzadko autorami słów do niektórych piosenek są członkowie „Kapeli Świętojańskiej”.
Dorobek zespołu potwierdzają liczne dyplomy i wyróżnienia. Koncertował on w Warszawie, na jarmarkach kaziukowych w Stargardzie Szczecińskim, Giżycku, Węgorzewie, Szczytnie, Stawigudzie, Poznaniu, Wrześni, na Festiwalu Kultury Kresowej w Mrągowie i w wielu miejscowościach Wileńszczyzny.
Jest też stałym uczestnikiem zlotu kapel ludowych w Ceikiniai (rejon ignaliński) oraz Festiwalu Kultury Polskiej na Litwie „Pieśń znad Wilii”. Kapela wystąpiła w telewizji litewskiej w popularnym programie „Dajmy czadu!”. Z okazji jubileuszu 25-lecia została nagrana płyta pt. „Grajcie muzykanci!”. Bez względu na różny wiek członków zespołu, kapela jest pełna młodzieńczej werwy, humoru, fantazji i potrafi rozruszać największych ponuraków.
Kierownikiem „Kapeli Świętojańskiej” jest Emilia Żdanowicz

Zespół „TUMIELANKA”
powstał w 1998 r. przy Wisagińskim Oddziale ZPL. Wykonuje polskie piosenki ludowe i popularne. Bierze udział w Festynach Kultury Polskiej organizowanych na Litwie, w licznych imprezach miejskich w Wisaginii, niejednokrotnie uczestniczył w koncertach na Jarmarku Kaziuka w Wilnie. Z powodzeniem koncertował na Łotwie i w Polsce.
Kierownik zespołu Svetlana Mikelskaitė.
Gawędziarze ludowi – Anna Adamowicz – Ciotka Franukowa i Dominik Kuziniewicz – Wincuk Bałbatunszczyk z Pustaszyszek wprowadzają zapomnianą gwarę ludową charakterystyczną tylko dla regionu Wileńszczyzny. Ich gawędy przywołują zapomniane już zwyczaje i zachowania ludzi charakteryzujące Wileńszczyznę

Na jarmarku Kaziukowym, który towarzyszy festiwalowi prezentowane są wyroby rękodzielnicze artystów z Wileńszczyzny . Można zobaczyć palmy wielkanocne wykonane przez twórczynie ludowe uznane w wielu krajach takich jak: Japonia, Holandia, Stany Zjednoczone, Kanada…, pisanki, wypieki i wyroby garmażeryjne (kołduny, serca kaziukowe, obwarzanki smorgońskie…) charakterystyczne dla tego regionu Polski.

 

 

Terminy


  • 5 marzec 2017 16:30 - 19:00

Wspierane przez iCagenda

info icon

Bartoszycki Dom Kultury
ul. Boh. Warszawy 11
11-200 Bartoszyce
tel. 89 762 23 89
e-mail: bdk.bartoszyce@wp.pl
                                                           dyrektorbdk@wp.pl