Spektakl "Baron Smog"

Niska emisja, smog, zanieczyszcze­nie powietrza, seg­re­gacja odpadów — to najważniejsze tem­aty, które przed­staw­ione zostały w dzisiejszym spek­taklu eko­log­icznym. Opowiadano również jak istotny jest zdrowy styl życia, zdrowe odży­wianie i ruch na świeżym powi­etrzu. Organizatorem wydarzenia był Zakład Gospodarki Odpadami w Bartoszycach, przy współpracy z Urzędem Miasta, Spółką COWIK oraz Bartoszyckim Domem Kultury.

info icon

Bartoszycki Dom Kultury
ul. Boh. Warszawy 11
11-200 Bartoszyce
tel. 89 762 23 89
e-mail: bdk.bartoszyce@wp.pl