Chemiczne Science Show

Dużo dymu ognia i wybuchów zobaczyły dzieci podczas Chemicznego Show na zakończenie ferii 2017