Chemiczne Science Show

Dużo dymu ognia i wybuchów zobaczyły dzieci podczas Chemicznego Show na zakończenie ferii 2017

info icon

Bartoszycki Dom Kultury
ul. Boh. Warszawy 11
11-200 Bartoszyce
tel. 89 762 23 89
e-mail: bdk.bartoszyce@wp.pl