Zasady i regulamin uczestnictwa w zajęciach podczas epidemii COVID -19

REGULAMIN ORGANIZACJI ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH ORAZ DZIAŁALNOŚCI KINA W DOMU KULTURY W BARTOSZYCACH PODCZAS OGŁOSZONEGO STANU EPIDEMII COVID-19 W POLSCE

Szanowni Państwo, w związku z licznymi pytaniami o zajęcia dla seniorów, mając na uwadze Wasze zdrowie oraz stosując się do zaleceń i wytycznych Ministra Zdrowia jesteśmy zmuszeni do odwołania zawiesić zajęcia dla osób 60+. Zalecenia te dotyczą też najmłodszej grupy dzieci do lat 5.
Jak wynika z dotychczas przekazywanych danych, wirus może zaatakować każdego z nas, niezależnie od wieku. Dzieci mogą przechodzić infekcję bezobjawowo, ale również przenosić wirusa na osoby starsze.
Niestety seniorzy są grupą najbardziej narażoną na ciężki przebieg infekcji, który nie zawsze może skończyć się wyzdrowieniem. Związane jest to z wiekiem oraz chorobami współistniejącymi. Z tego względu ważne jest, aby osoby starsze z pełną starannością i zrozumieniem stosowały się do zaleceń władz.
Seniorzy nie powinni teraz opuszczać swoich domów. Jeśli to niemożliwe, ograniczmy wychodzenie do niezbędnego minimum, czyli krótkiego wyjścia po zakupy spożywcze, środki higieniczne czy leki, ale najlepiej poprośmy bliskich, młodszego sąsiada lub różnego rodzaju instytucje. Ważne jest, aby pamiętać, iż każde wyjście z domu, gdzie znajduje się większa liczba ludzi, może skutkować bardzo poważnymi konsekwencjami dla zdrowia i skończyć się długą hospitalizacją osoby starszej. Zagrożeniem mogą być np. supermarkety, autobusy czy tramwaje czy też zajęcia w domu kultury.
Korzystajmy z telewizji i internetu – w obecnym czasie zarówno telewizja, jak i internet mają dużo propozycji dla seniorów. Warto poćwiczyć przed telewizorem lub zacząć pogłębiać swoją wiedzę na temat poruszania się „w sieci”.
Liczymy na Państwa zrozumienie i mamy nadzieję, że jak najszybciej będziemy mogli powrócić do zajęć z Wami, bowiem jesteście dla nas bardzo cenną grupą uczestników naszych zajęć i wydarzeń.

Regulamin organizacji zajęć artystycznych

Zasady udziału w zajęciach artystycznych

Dodatkowe zasady wynikające ze specyfiki zajęć

Zalecenia dla działalności kina

Oświadczenie dla uczestników imprez

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

 

info icon

Bartoszycki Dom Kultury
ul. Boh. Warszawy 11
11-200 Bartoszyce
tel. 89 762 23 89
e-mail: bdk.bartoszyce@wp.pl