Spotkania z poezją - konkurs recytatorski

Bartoszycki Dom Kultury zaprasza do udziału w XXXVII EDYCJI KONKURSU RECYTATORSKIEGO „SPOTKANIA Z POEZJĄ”

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz wygasających klas gimnazjum.
Od lat konkurs ten w naszym regionie cieszy się dużym zainteresowaniem
i uznaniem szerokiego grona odbiorców. Mamy nadzieję, że kolejna edycja konkursu przyniesie wiele satysfakcji uczestnikom konkursu, nauczycielom i instruktorom.
Uprzejmie prosimy o przeprowadzenie eliminacji środowiskowych
i wytypowanie 2 osoby z każdej grupy wiekowej do udziału w eliminacjach miejskich.
Pragniemy poinformować, że ELIMINACJE REJNOWE XXXVI „SPOTKAŃ Z POEZJĄ” odbędą się 6 maja 2019r. (poniedziałek):

godz. 10:00
• I grupa wiekowa (kl. I-III ) - interpretacja jednego utworu poetyckiego
• II grupa wiekowa (kl. IV-VI) - interpretację jednego utworu poetyckiego
• III grupa wiekowa (kl. VII-VIII i 3 klas gimnazjum) – interpretacja jednego utworu poetyckiego i jednego fragmentu prozy (całość prezentacji 5 min.)

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA

info icon

Bartoszycki Dom Kultury
ul. Boh. Warszawy 11
11-200 Bartoszyce
tel. 89 762 23 89
e-mail: bdk.bartoszyce@wp.pl