"Ja w internecie" - nabór

Rusza nabór uczestników do projektu „Ja w Internecie”

Urząd Miasta Bartoszyce rozpoczyna rekrutację uczestników do projektu
pt. „Ja w Internecie”. Jest to program bezpłatnych szkoleń mający na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, by w większym stopniu korzystały one z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym
.

Program „Ja w Internecie” służy zwiększeniu umiejętności internetowych mieszkańców miasta Bartoszyce, bezpieczeństwa w Internecie i ich pozycji na rynku pracy. Dzięki programowi „Ja w Internecie” Bartoszyce Wprowadzą część mieszkańców w świat Internetu, pokaże jak funkcjonują social media, jak załatwiać codzienne sprawy w sieci i kontaktować się za pomocą Internetu. Dla bardziej zaawansowanych cenne będą umiejętności tworzenia stron internetowych, wykorzystywania Internetu we własnym biznesie czy wiedza pozwalająca chronić dzieci przed niepożądanymi treściami. Celem programu jest również zwiększenie dostępu mieszkańców do kultury, edukacji i informacji z legalnych źródeł. Tematy szkoleń są dopasowane do potrzeb mieszkańców.

Uczestnicy szkolenia sami wybierają obszar tematyczny z zakresu którego chcą się szkolić:

  • Rodzic w Internecie,
  • Mój biznes w sieci,
  • Moje finanse i transakcje w sieci,
  • Działanie w sieciach społecznościowych,
  • Tworzenie własnej strony internetowej (bloga),
  • Kultura w sieci.

Każdy uczestnik szkolenia objęty jest 12 godzinami wsparcia.

Uczestnicy szkolenia: osoby powyżej 25 roku, bez górnej granicy wieku, zarówno kobiety jak i mężczyźni, pracujący i bezrobotni, a także osoby z niepełnosprawnościami.

Nabór uczestników szkoleń prowadzimy przez cały czas trwania projektu, aż do wyczerpania wolnych miejsc. Jeden uczestnik może skorzystać z dowolnej ilości modułów. Przy rejestracji należy zadeklarować ilość i nazwę wybranego bloku.

Po sporządzeniu wstępnej listy, skontaktujemy się z Państwem celem dopełnienia formalności i ostatecznej kwalifikacji do projektu.

Szczegółowe informacje oraz zapisy: Paweł Karwowski – tel. 882 034 111

Filmy promocyjne: https://jawinternecie.edu.pl/publiczny/filmy MP4/

 

Projekt jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Operatorem Programu jest Fundacja Legalna Kultura, która ogłasza konkursy grantowe i wspomaga realizację projektów pod kątem merytorycznym i rozliczeniowym.

 

info icon

Bartoszycki Dom Kultury
ul. Boh. Warszawy 11
11-200 Bartoszyce
tel. 89 762 23 89
e-mail: bdk.bartoszyce@wp.pl