XXXVI Wojewódzki Konkurs "Spotkania z poezją"

Zapraszamy serdecznie do udziału w wojewódzkim konkursie "Spotkania z poezją"

Bartoszycki Dom Kultury dziękując Państwu za dotychczasową współpracę w upowszechnianiu kultury żywego słowa na terenie naszego województwa, zaprasza do włączenia się w organizację XXXVI Wojewódzkiego Konkursu „Spotkania z Poezją", którego adresatami są uczniowie szkół podstawowych i wygasających klas gimnazjalnych.

Tegoroczne warsztaty realizowane są w roku Zbigniewa Herberta ogłoszonym przez Sejm RP i w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W XXXVI edycji „Spotkań z Poezją" powracamy do przesłuchań konkursowych w trzech kategoriach, ze względów merytorycznych odstępujemy od kategorii poezji śpiewanej.

Prosimy o przeprowadzenie eliminacji środowiskowych przez placówki oświatowe oraz ośrodki kultury z terenu Bartoszyc, Górowa Iławeckiego, Sępopola oraz Bisztynka

Eliminacje miejskie dla Bartoszyc odbędą się 10 kwietnia 2018r od godz. 11:00 w Bartoszyckim Domu Kultury

  • I grupa wiekowa (kl. I-III ) - interpretacja jednego utworu poetyckiego
    • II grupa wiekowa (kl. IV-VI) - interpretacja jednego utworu poetyckiego
    • III grupa wiekowa (kl. gimnazjalne) – interpretacja jednego utworu poetyckiego
    i jednego fragmentu prozy (proza do 3 min.; całość prezentacji 5 min.)

    - Na zgłoszenia najlepszych recytatorów wraz z prezentowanym repertuarem (na karcie uczestnika dołączonej do regulaminu) oczekujemy w terminie do 6 kwietnia 2018 r.

Eliminacje rejonowe dla Bartoszyc, Górowa Iławeckiego, Bisztynka oraz Sępopola odbędą się 26 kwietnia 2018r. od godz. 11:00

- Na zgłoszenia najlepszych recytatorów wraz z prezentowanym repertuarem (na karcie uczestnika dołączonej do regulaminu) oczekujemy w terminie do 23 kwietnia 2018 r.

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA

info icon

Bartoszycki Dom Kultury
ul. Boh. Warszawy 11
11-200 Bartoszyce
tel. 89 762 23 89
e-mail: bdk.bartoszyce@wp.pl
                                                           dyrektorbdk@wp.pl