Konkurs na Koszyczek Wielkanocny dla dzieci

Bartoszycki Dom Kultury zaprasza dzieci do udziału w konkursie na koszyczek wielkanocny

Bartoszycki Dom Kultury serdecznie zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z klas I-III i IV‑VI z miasta Bartoszyce do wzięcia udziału w KONKURSIE NA KOSZYCZEK WIELKANOCNY. Termin składania prac konkursowych mija 20 marca 2018 r. (do godziny 15:00). Dla zdobywców I, II i II miejsca w każdej z trzech kategorii wiekowych organizatorzy przewidują nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. Opiekunów wyróżnionych dzieci poinformujemy telefonicznie do 23 marca 2018 r. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 25 marca 2018 r. o godzinie 12:00 podczas Wielkanocnego Jarmarku Sztuki Ludowej i Rękodzieła Artystycznego na parkingu przy Kościele Farnym.

Regulamin konkursu:

Organizator:
Bartoszycki Dom Kultury

Cele konkursu:

Rozwijanie zainteresowań plastycznych inspirowanych zwyczajami i tradycjami Świąt Wielkanocnych,
Stworzenie uczestnikom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych,
Rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej.

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z klas I-III oraz IV-VII ze szkół, przedszkoli i placówek kulturalnych z terenu miasta Bartoszyce.
2. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs 1 koszyczek wielkanocny, wykonany własnoręcznie z dowolnego materiału. W koszyczku mogą znaleźć się pisanki, zajączki, baranki, kurczaczki, bazie, itp. oraz wszelkie obiekty związane z obchodami Świąt Wielkanocnych i te tradycyjnie znajdujące się w święconce (poza produktami spożywczymi).
3. Prace muszą być wykonane samodzielnie.
4. Prace mogą łączyć różne techniki i materiały (np. papier, bibuła, tkanina, wiklina, filc, koronka, włóczka, kredki, farby).
5. Pisanki powinny być sztuczne lub wykonane z wydmuszek dowolną techniką (farby, barwniki, wosk, świeca, mulina, sznurek, nitka, wycinanki, koronki, relief, decoupage, filc).
6. Do każdej pracy należy dołączyć opis zawierający następujące dane:
- imię i nazwisko autora pracy,
- wiek lub klasa,
- nazwa placówki,
- imię i nazwisko opiekuna,
- kontaktowy numer telefonu.
7. Prosimy nauczycieli o wstępną selekcję i wybranie kilku najlepszych prac, które wezmą udział w konkursie.
8. Prace należy złożyć pod adresem:
Bartoszycki Dom Kultury
ul. Boh. Warszawy 11
11-200 Bartoszyce
tel. 89 762 23 89

Termin składania prac upływa dnia:
20 marca (wtorek) 2018 r. do godz. 15:00

Ocena prac:

1. Komisja Konkursowa dokona oceny prac w trzech grupach wiekowych:
I – przedszkola,
II – szkoły podstawowe - klasy I-III,
III – szkoły podstawowe - klasy IV-VII.
2. Jury przy ocenie prac weźmie pod uwagę samodzielność wykonania koszyczka, estetykę prac, oryginalność, twórcze nawiązanie do tradycji oraz umiejętność wykorzystania materiałów.
3. Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 25 marca 2018 r. o godz. 12:00 podczas Wielkanocnego Jarmarku Sztuki Ludowej i Rękodzieła Artystycznego na parkingu przy Kościele Farnym.
4. Zwycięzców poinformujemy telefonicznie do 23 marca 2018 r.
5. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi.

info icon

Bartoszycki Dom Kultury
ul. Boh. Warszawy 11
11-200 Bartoszyce
tel. 89 762 23 89
e-mail: bdk.bartoszyce@wp.pl
                                                           dyrektorbdk@wp.pl