Turniej jednego Wiersza - konkurs poetycki

Stowarzyszenie Bartoszycka Grupa Literacka Barcja i Bartoszycki Dom Kultury z okazji jubileuszu 60-lecia istnienia placówki kultury, ogłaszają konkurs poetycki „Turniej Jednego Wiersza”.

REGULAMIN:

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, średnich oraz dorośli z powiatu bartoszyckiego.

Utwory, nigdzie nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach poetyckich, należy nadsyłać do 15 stycznia 2018 r.

Każdy uczestnik powinien nadesłać (nie więcej) niż dwa wiersze, w 4 egzemplarzach maszynopisu, bądź wydruku komputerowego o tematyce dowolnej. Mile jednak będą widziane utwory tematycznie związane z Bartoszycami, zwłaszcza pięknymi krajobrazami, przyrodą i historią naszego regionu.

Na okazjonalny "Turniej Jednego Wiersza" przewidziane są nagrody w postaci bonów książkowych ufundowanych przez burmistrza Bartoszyc — Piotra Petrykowskiego, który będzie patronował naszemu wydarzeniu. Będą przyznane nagrody i wyróżnienia, w kategorii „uczniowie”: I, II i III nagroda oraz trzy równorzędne wyróżnienia. Jeśli chodzi o „dorosłych”, komisja turnieju postanowi podobnie. Jury może dokonać podziału nagród i wyróżnień w inny sposób.

  Praceopatrzone godłem należy nadsyłać pod adres Bartoszyckiego Domu Kultury, ul. Boh. Warszawy 11, 11-200 Bartoszyce, z dopiskiem na kopercie: "Turniej Poetycki”, z zaznaczeniem „uczeń”, bądź „dorosły”.

Do wierszy należy dołączyć zaklejoną kopertę z takim samym godłem, zawierającą imię i nazwisko oraz dokładny adres autora z numerem telefonu.

Rozstrzygnięcie turnieju odbędzie się 8 lutego 2018 r., w pierwszym dniu obchodów jubileuszu 60-lecia istnienia BDK. O dokładnej godzinie rozstrzygnięcia turnieju poinformujemy w późniejszym czasie.

Organizatorzy nadmieniają, że najlepsze prace będą mogły być wykorzystane bez honorariów. Jednocześnie uważa się, że każdy autor wyraża zgodę na ewentualną ich publikację. Równocześnie informujemy, że organizatorzy mogą unieważnić rozwiązanie turnieju bez podania przyczyn.

 
 

info icon

Bartoszycki Dom Kultury
ul. Boh. Warszawy 11
11-200 Bartoszyce
tel. 89 762 23 89
e-mail: bdk.bartoszyce@wp.pl
                                                           dyrektorbdk@wp.pl