Sekcja wokalna - nabór

Zapraszamy wszystkich chętnych 18 sierpnia o godz. 13:00. Zajęcia poprowadzi Pani Ewelina Banach-Bardońska.

info icon

Bartoszycki Dom Kultury
ul. Boh. Warszawy 11
11-200 Bartoszyce
tel. 89 762 23 89
e-mail: bdk.bartoszyce@wp.pl
                                                           dyrektorbdk@wp.pl