II Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kultura Pokoju

Zapraszamy w imieniu Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Bartoszycach

„II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kultura Pokoju” organizowana przez Wydział Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu odbędzie się 22-24.02.2017 r. w uroczym miejscu – w Pałacu i Folwarku w Galinach. Hasło przewodnie tegorocznej konferencji brzmi „KULTURA RELACJI”, zaś głównym celem tego naukowego wydarzenia jest między innymi wskazanie miejsca w umacnianiu oraz kształtowaniu kultury w relacjach międzyludzkich, a także zapoznanie się z całokształtem postaw, uznawanych norm oraz wzorów zachowań kształtujących więzi w grupach społecznych.

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI
KULTURA RELACJI Z PERSPEKTYWY ŚRODOWISK:

Rodzina, związki partnerskie, znajomi, przyjaciele, sąsiedzi.
Środowiska szkolne i akademickie.
Środowiska zawodowe: pracownicy i pracodawcy.
Środowiska służb mundurowych.
Grupy i społeczności wykluczonych społecznie.
Społeczności sieci.
Partie polityczne, politycy.
Naród, grupy etniczne, wyznaniowe i kulturowe.
Władze państwowe i samorządowe.
Państwa, narody i społeczności wielokulturowe.


Zapraszam zapoznania się ze szczegółami na stronie:
http://kultura.wsb.net.pl/.

 

info icon

Bartoszycki Dom Kultury
ul. Boh. Warszawy 11
11-200 Bartoszyce
tel. 89 762 23 89
e-mail: bdk.bartoszyce@wp.pl