Zakończono realizację II etapu projektu w sali widowiskowej Bartoszyckiego Domu Kultury

 

 

Szanowni Państwo!


W końcu……udało się! Remont balkonu w sali widowiskowej Bartoszyckiego Domu Kultury dobiegł końca. Cieszę się ogromnie…..wszelkie zabiegi, nerwy, stresy zostały zrekompensowane pięknym balkonem, z którego ja i moi pracownicy jesteśmy bardzo dumni.
Cudowny prezent na Mikołaja również dla mieszkańców i wszystkich tych, którzy są i w przyszłości będą odbiorcami naszych wydarzeń artystycznych.
Ktoś…kiedyś powiedział: ,,Marzenia same się nie spełniają, ale możesz je sobie spełnić!!!!’’.
Właśnie hołdując tej dewizie urzeczywistniliśmy, urealniliśmy nasze marzenia głęboko wierząc, że wszystko można osiągnąć, jeśli tylko będziemy nad tym pracować, a nie traktować marzenia jako coś wirtualnego i nieosiągalnego!!!
Proces inwestycyjny został zrealizowany dzięki środkom pozyskanym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz znaczącym wsparciu z budżetu miasta Bartoszyce.
Dziękuję z całego serca wszystkim, którzy urealnili moje…nasze……marzenia:
1) Posłowi na Sejm RP- Panu Adamowi Ołdakowskiemu,
2) Burmistrzowi Miasta Bartoszyce- Panu Piotrowi Petrykowskiemu,
3) Radnym Rady Miasta Bartoszyce- Wszystkim i Każdemu z Osobna,
4) Inspektorowi Nadzoru- Panu Stefanowi Majkowicz,
5) Firmie Cavea Design sp. z o.o. z Krakowa- Wykonawcy Inwestycji,
6) Krzysztofowi Narkowiczowi,
7) Arkowi Gołombiewskiemu,
8) Kierownikowi Budowy- Tomaszowi Cichockiemu,
9) Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
10) Prezesowi Zakładu Gospodarki Odpadami sp. z o.o. - Tomaszowi Majewskiemu,
11) Moim Pracownikom, a w szczególności Andrzejowi Wynarowi.
Dziękuję również wszystkim uczestnikom zajęć tematycznych, naszym mieszkańcom za CIERPLIOWOŚĆ i wszelkie niedogodności z remontem związane!
Już dzisiaj zapraszam wszystkich na prawdziwą ucztę artystyczną, począwszy od jutra……………….(szczegóły na facebooku i stronie internetowej).

Z pozdrowieniami,
Dyrektor BDK- Katarzyna Basak

 

Balkon przed remontem

Balkon w trakcie remontu

Balkon po remoncie

info icon

Bartoszycki Dom Kultury
ul. Boh. Warszawy 11
11-200 Bartoszyce
tel. 89 762 23 89
e-mail: bdk.bartoszyce@wp.pl